Heksia 2022

Festival in Eindhoven in het teken van Mabon
   147
Heksia in het Prehistorisch dorp te Eindhoven stond het weekend van 24 en 25 September 2022 in het teken van Mabon, de herfst equinox. Heksia is een heel gezellig, leuk en klein festival waarbij je in één dag alles wat je zou willen zien en meemaken kan ervaren. De zaterdag en de zondag hebben bijna hetzelfde programma en bepaalde items worden zowel in de ochtend als in de middag gedaan.

Zonnewiel ceremonie
Zo ben ik 's morgens om 11 uur naar de Zonnewiel ceremonie van Philip van der Zee geweest, die ook om 13:00 uur en om 15:00 uur herhaald werd. Bij een normaal labyrint loopt er een kronkelend pad met allerlei wendingen naar het centrum van het labyrint, daar aangekomen ga je dan dezelfde weg weer terug. Dit labyrint werd vroeger o.a. gebruikt bij inwijdingsceremoniën, het labyrint kan je levensweg symboliseren. Dit labyrint is door één persoon per keer te gebruiken, wanneer die persoon het labyrint verlaten heeft kan de volgende persoon het labyrint lopen. Philip van der Zee heeft dit processie-labyrint ontwikkeld die een apparte in- en een apparte uitgang heeft, zodat meerdere mensen tegelijkertijd het labyrint kunnen lopen.De opening van het labyrint was gericht op de heilige eik en in het centrum van het labyrint bevond zich een vuur dat de zon symboliseerde. In het labyrint zijn o.a. vier paden op het vuur gericht in het noorden, het oosten, het zuiden (de ingang) en het westen. Wanneer de eerste persoon het labyrint ingaat, stopt die even bij het vuur, gaat een stukje terug, wacht even en gaat dan langs het vuur naar de eerste punt (zie foto hiernaast). Dan komt de volgende het labyrint binnen en gaat tegelijkertijd met de andere persoon in de richting van het vuur en eert het vuur. Dan gaat men weer even terug, wacht even en dan gaat de eerste persoon naar punt 2 en de nieuwe persoon naar punt 1. Zo wordt dit herhaalt, er kunnen ook meer mensen tegelijk in het labyrint zijn wanneer je tussen de vier punten rustpunten maakt op het buitenste pad. Op een gegeven moment verlaat de eerste persoon vanzelf het labyrint en zou dan weer opnieuw het labyrint in kunnen gaan. De gehele processie door het labyrint werden begeleid door zang en drum, en mooie en indrukkende ervaring.

Mabon ritueel
Om 12:00 uur, 14:00 uur en 16:00 uur kon je participeren in een prehistorisch Mabon ritueel; ik was bij het Mabon ritueel van 12:00 uur op zondag 25 september 2022. Ik had enige bedenkingen bij de omschrijving van een prehistorisch Mabon ritueel, aangezien Mabon een benaming is die pas sinds de tweede helft van de vorige eeuw gebruikt wordt. Doch dit werdt tijdens de uitleg al snel gecorrigeerd. Er werd verteld dat er een prehistorisch houten poppetje was gevonden tussen de wortels van een eik wat men interpreteerde als een religieus gebruik; zowel het poppetje als de eik hadden blijkbaar een religieuze bete­ke­nis. Een afbeelding van de hemel op een 3600 jaar oude schijf: de hemelschijf van Nebra, laat zien dat de zomer- en winter­zon­ne­wende belangrijke momenten waren  (zie Meller & Michel Blz.57  en  Donsmaps.com).
Omdat de zomer- en winterzonnewende belangrijk waren, ging men er van uit dat de equinoxen dat dan ook waren (hoewel hier geen aanwijzingen voor zijn). Hieruit extrapoleerde men dan een herfst equinox ritueel, waar pas in onze tijden de naam Mabon aan gekoppelt werdt.
Aangezien niet bekend was welke taal er in die tijden gesproken werd, had men een lied gemaakt uit klanken, dat met de aan­we­zigen geoefend werd. Daarna liepen we in processie naar de heilige eik, waar een beeld van de Godin op een atlaar geplaatst werd en vanuit de elementen aarde, water en lucht een offer gebracht werd. Hiermee besloot men het mabon ritueel.

Boomwandeling
Om 11:30, 13:30 en 15:30 uur kon je meelopen met een boomwandeling. Hierbij werden achtergrond verhalen verteld bij de verschillende bomen op het terrein van het prehistorisch dorp in Eindhoven. Zo bevat de Walnoten boom een stofje dat muggen afstoot zodat deze in de tijden van de Kerstening duivelsboom genoemd werd; omdat deze op magische wijze muggen op afstand hield. Omdat walnoten op hersenen lijken zouden de noten goed zijn voor je hoofd en je hersenen. Zo ging de wandeling verscheidenne bomen langs waarbij interessante wetenswaardigheden en verhalen verteld werden.

Heksia 2022
Er waren verspreid over het prehistorisch dorp in diverse historische gebouwen kraampjes met heksenspullen te vinden; zoals Wortel & Cruydt, Het Rijk van Holle en nog minstens 20 andere kraampjes.
Er werden ook interessante lezingen gegeven tijdens Heksia; om 11:30 en 14:30 uur kon je naar lezing over handlezen, om 12:30, 14:00 en 15:30 uur een lezing over de heksen van Salem en ook eenmalige lezingen over hekserij en over Seidr; hekserij uit het hoge noorden, gegeven door Mirkrida. Omdat ik zelf een paar jaar een training rond Seidr gedaan heb (nog niet afgerond) was ik erg benieuwd naar deze lezing, doch deze werd alleen op zaterdag gegeven toen ik mijn eigen Mabonviering in Eindhoven had. Rond 15:30 uur was er een meet & greet met Lunadea, waar ik helaas ook al niet bij kon zijn. Er was genoeg te doen en te beleven om een hele dag op Heksia 2022 door te brengen!
Beidde dagen waren dan ook helemaal uitverkocht!

Martin Roek      Heksia 2023

Geschreven door Martin Roek - Update op 27 september 2023

Heksia festival van 23 en 24 september 2023 in het Pre­his­torisch dorp in Eindhoven, met o.a. een modern Mabon ritueel, een Wyrd Web-ceremonie, een lezing over Seidr en Sittan en een lezing over volkse hekserij.