De Corona pandemie van 2020/2021

Terugblik op griepgolven uit het verleden
en de recente corona pandemie met Covid-19

Bijgewerkt op 20 November 2021    4

Begin 2020 kregen we de eerste nieuwsberichten over een gevaarlijk corona virus in China. Men deed hier meteen al erg paniekerig over en toen ook de angst- en doem prediker Ab Osterhaus van zich liet horen, die bij iedere milde griepgolf het einde van de wereld aankondigt, dacht ik daar begint al die onzin weer die we al zo vaak gezien hebben, zoals bij de Me­xi­caan­se Griep in 2009. In België bleek één van de negen Belgen die terugkeerden uit Wuhan besmet te zijn met het corona-virus. De Belgische minister van volksgezondheid Maggie De Block liet in een persbericht van 4 Februari weten dat de man in goede gezondheid verkeerde en geen ziekteverschijnselen had.
Op 15 Februari 2020 bleek de man geheel virus-vrij.
Inderdaad niets om je druk over te maken, dacht ik toen.
Ik concentreerde me op de voor­be­rei­­dingen van Heksfest dat op 29 Februari en 1 Maart 2020 gehouden werd en waar ik op beidde dagen een lezing zou gaan geven over de Nederlandse Godin Nehalennia. Het werd een heel gezellig en goed bezocht festival, m'n lezing over de Godin Nehalennia werdt goed bezocht zodat ik deze op de tweede dag in het grotere lokaal mocht geven. Dit bleek later het eerste en het laatste festival waar ik in 2020 geweest ben...
Men introduceerde op 14 Februari 2020 de naam COVID-19 voor dit ziektebeeld. Op 27 Februari 2020 kregen we in alle kranten en TV-nieuws programma's het nieuws dat de eerste corona zieke nu ook in Nederland geconstateerd was, het betrof een 86 jaar oudere man. 28 Februari bleek er een tweede corona-zieke in Nederland te zijn en de 29ste Februari constateerde men bij een gezin dat deze met corona besmet bleken te zijn. Nieuwsberichten melden dat de 86 jarige oudere man; de eerste man met corona in Nederland op 6 maart 2020 overleden was.
(Bronnen: Bijl Blz.252-253 NU.nlTVL.beRijksoverheid.nl  en  Wikipedia)

De eerste Corona golf
        in Nederland en België

De eerste Corona golf begon in maart en liep t/m juni 2020. Nadat in Nederland de eerste persoon op 6 maart 2020 aan Covid-19 overleden was, stierf in België op 11 maart 2020 de eerste persoon ten gevolge van Covid-19. Totaal zouden er tijdens de eerste golf in Nederland 7.797 mensen sterven bij wie door de behandelend arts Covid-19 vastgesteld was, daarbij stierven er 2.270 mensen waarvan de behandeld arts vermoede dat het om Covid-19 zou kunnen gaan, zodat we op een totaal van 10.067 sterfgevallen in Nederland komen. In België stierven er in dezelfde periode 9.710 mensen vanwege Covid-19.
Het Corona virus zou een nieuw virus zijn waartegen niemand nog weerstand zou hebben, waardoor het veel slacht­offers zou kunnen maken.
Gelukkig bleken veel mensen toch weerstand tegen dit virus te hebben. Ik werk als verpleegkundige in de wijk toen in maart 2020 een 87 jarige cliënt van ons Covid-19 bleek te hebben. Ondanks voorzorgsmaatregelen (maskers, schorten, hand­schoenen) werd de helft van ons team besmet met het virus. Twee collega's hadden een dagje lichte verschijnselen, een andere collega was er aardig ziek van, en zelf was ik ook besmet en had ik begin april 2020 de verschijnselen van een licht griepje.
Het hele team werd getest waaruit bleek dat we met z'n vieren inderdaad Covid-19 hadden. Onze 87 jarige cliënt, die al long­problematiek had, kwam te overlijden. Zijn 86 jarige vrouw bleek na testen ook Covid-19 te hebben, gelukkig herstelde ze hiervan. In de tweede golf kregen nog enkele van onze oudere cliënten Covid-19, doch gelukkig herstelden ze allen hiervan.
Een groot deel van de mensen bleek dus wel degelijk weerstand te hebben tegen dit virus en er niet of een beetje ziek van te worden. Doch ik hoorde van een oud-collega dat een gezonde man van mijn eigen leeftijd die verder geen gezondheidsproblemen had, overleden was ten gevolge van Covid-19 en dat mensen na van Covid-19 hersteld te zijn, nog heel lang met vage vermoeid­heids­klachten en andere klachten zaten.
Het Corona virus verspreidde zich op dezelfde manier als de griep via areosolen door de lucht en via handen geven (waarmee je zonder het te weten aan je mond of neus gezeten hebt e.d.). Aan de ene kant leek het erg op de griep epidemie van 2018 en aan de andere kant leek het toch ook een stuk ernstiger te zijn, het was een vernijniger virus.

Vergeleken met de griep epidemie van 2018 stierven er in België ruim driemaal zoveel mensen; 3.100 mensen tijdens de griep epidemie van 2018 en 9.710 mensen tijdens de eerste Corona golf. In Nederland was dit verschil minder groot; 9.400 sterfgevallen vanwege de griep van 2018 en 10.067 sterfgevallen vanwege Covid-19.
Ook de toestanden in de ziekenhuizen in 2018 en 2020 lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar: tijdens beidde epidemiën konden de ziekenhuizen het aantal opnames niet aan, moesten er mensen overgebracht worden naar andere ziekenhuizen, raakte het personeel zwaar overbelast doordat ze langer door moesten werken en zelfs dubbele diensten moesten werken.
In België was de eerste Corona golf driemaal zo erg als de griep-epidemie van 2018 en in Nederland waren de sterfgevallen vergelijkbaar met een verschil van 667 meer sterfgevallen vanwege Covid-19. Normaal gesproken sterven er echter zo'n 2000 tot 4000 mensen tijdens een griepgolf in Nederland, dit Corona virus was wat dat betreft een behoorlijk heftig virus!
(Bronnen: CBS.nlCBS.nl tabelDeMorgen.beKnack.beNU.nlRijksoverheid.nlWikipedia - Coronamaatregelen België Wikipedia - Coronacrisis België  en  Wikipedia - Coronacrisis Nederland)


De Tweede en Derde Corona golf
De eerste Corona golf duurde zo'n 17 weken en begon in maart 2020 en liep t/m juni 2020. De tweede en derde golf liepen in elkaar over, de tweede golf begon in september 2020 en de derde golf eindige in juni 2021, een periode van totaal ruim 43 weken.
In Nederland stierven er gedurende de Tweede en Derde Coronagolf tot zo'n 11.000 mensen vanwege Covid-19.
Ik heb de sterftecijfers vanwege Covid-19 hieronder in een statistiek gezet in vergelijking met de griepsterfte van de afgelopen jaren in België en Nederland.De onderste balk betreffende 2020/2021 behandeld een periode van 43 weken van september 2020 t/m juni 2021.
In de balk van 2019/2020 zit de eerste Corona golf die 17 weken duurde van maart t/m juni 2020.
In de onderste balk van 2020/2021 zijn dan ook de tweede en de derde Corana golf samengevoegd omdat deze in elkaar overliepen, wat een enigsinds vertekent beeld geeft.
De Tweede en Derde Coronagolf zijn op zich minder dodelijk dan de eerste golf, doch samengevoegd is het aantal slachtoffers schokkend. Vooral in België lijkt Covid-19 erg veel slachtoffers gemaakt te hebben! In de nieuwsberichtgeving rond deze grote verschillen lees ik dat men een verklaring zoekt in dat men in België meer mensen in deze statistieken meeneemt, ook alle 'vermoedelijke' sterfgevallen aan Covid-19 in woon-zorgcentra.
Ook is er zowel in België als in Nederland sprake van een vergrijzing: een grote toename van van 65 plussen, 75 plussers en 85 plussers, en omdat deze mensen het eeuwige leven toch niet blijken te hebben zien we dan ook een toename in de sterfte cijfers, zowel tijdens de griepseizoenen van de afgelopen jaren als nu tijdens de corona pandemie. Veel van deze kwetsbare mensen sterven vanwege corona mogelijk enige weken of maanden eerder dan wanneer ze niet door corona of een griep getroffen werden.

Van de 11.000 sterfgevallen in Nederland gedurende de tweede en derde Corona golf samen waren 4.900 mensen tussen de 65 en 80 jaar oud toen ze overleden en 4.900 mensen waren 80+. Zo'n 1.200 sterfgevallen waren jonger dan 65 jaar. In de eerste golf ging het in Nederland om 2.700 sterfgevallen van 65- tot 80-jarigen, 5.700 sterfgevallen onder de 80-plussers en 1.667 sterfgevallen van mensen jonger dan 65 jaar ten gevolge van Covid-19.
In België stierven er vanaf maart 2020 tot nov 2020 totaal 15.025 mensen vanwege Covid-19. Hiervan waren er 12.308 ouder dan 75 jaar en van deze 12.308 waren er 7.871 ouder dan 85 jaar. In de leeftijdsgroep van 25 tot 44 jaar stierven er 63 Belgen vanwege Covid-19 en in de leeftijdsgroep onder de 25 jaar tellen we 4 sterfgevallen.
De meeste dodelijke slachtoffers van Covid-19 in België en Nederland vallen dus onder de kwetsbare groep van 65 jaar en ouder, mensen die in de meeste gevallen ook andere gezondheidsklachten en ziektebeelden hebben.
(Bronnen: v.Doornum/v.Helvoort Blz.10Meester Blz.98-100Verhaeghen Blz.17AlleCijfers.nlCBS.nlDvhN.nlCoronavirusCovid19.beFGov.beNieuwsblad.beNU.nl BelgiëRijksoverheid.nlRIVM.nlScienSano.be CoronaScienSano.be griep 2016 PDF Blz.16Stichting-Nice.nlVRT.beWikipedia - Coronacrisis BelgiëZorg-en-Gezondheid.be  en  ZorgvoorBeter.nl)


Overbelasting van de ziekenhuizen
De sterftecijfers zijn schokkend doch nog niet het schokkenste deel van de Corona pandemie, dat zijn de ziekenhuis opname's en de mensen die op de Intensive Care terecht kwamen. In Nederland lagen er tijdens het hoogtepunt van het griepseizoen van 2018 zo'n 350 mensen op de IC's aan de beademing, in april 2020 tijdens de piek van de eerste corona golf waren dat bijna 900 mensen!
Totaal werden er gedurende de eerste corona golf zo'n 1400 mensen op de IC's behandeld.
Tijdens de 18 weken durende griep epidemie van 2018 werden er in Nederland zo'n 16.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties, tegen het einde de eerste Corona golf waren er in een periode van 8 weken op 28 april 2020 al totaal 10.629 mensen met complicaties in het ziekenhuis opgenomen geweest!
In de statistieken hiernaast zie je de sterftecijfers en de ziekenhuisopname's gedurende de gehele Corona pandemie vanaf maart 2020 t/m begin september 2021, waarop te zien is dat de ziekenhuisopnames in België en Nederland behoorlijk zwaarder zijn dan we ooit in lange tijd meegemaakt hebben. Alle maatregelen waren er dan ook op gericht om de druk op de zorg meer te spreiden, er kwamen teveel mensen tegelijkertijd in een zeer kort tijdsbestek met complicaties in het ziekenhuis terecht! Deze mensen lagen bovendien ook nog eens driemaal zo lang in het ziekenhuis en op de IC, waardoor de druk op de zorg ook nog eens vergroot werd. Hoewel er tijdens de tweede en derde golf relatief minder sterfgevallen waren, was de druk op de ziekenhuizen in die periode juist flink groter dan in de eerste Corona golf. De situatie in de ziekenhuizen tijdens de griep-epidemie van 2018 is niet te vergelijken met de situatie zoals we die heden zien tijdens de Corona pandemie, de enorme toename van patienten in ziekenhuizen tijdens de Corona pandemie vormden het voornaamste probleem!
Ik zie hier en daar wel dat deze enorme toename van ziekenhuisopnames gebagatelliseerd worden, doch ik ken persoonlijk mensen die in het ziekenhuis werken; op de IC en op een Covid-19 afdeling, die het enorm zwaar hebben gehad vanwege de vele patienten en extra diensten die ze moesten werken. Hun ervaringen sluiten helemaal aan bij de statistieken die ik vondt voor de ziekenhuisopnames.  (Bronnen: Boin Blz.69-71AD.nl  en  AD.nlATV.beCoronavirusCovid19.beNU.nl  &  TVL.be)

Dat door bezuinigingen vanuit de politiek het aantal zieken­huis­bedden gedurende de periode van 2009-2018 met 4.900 bedden afgenomen was van ruim 44.800 naar ongeveer 39.900 bedden creëerde natuurlijk ook een deel van de problematiek. Ook in België zagen we een daling met 11.510 zieken­huis­bedden van 46.472 naar 34.962 bedden tussen 1990 en 2019. Daarbij heeft Nederland in vergelijking met de rest van Europa een zeer laag aantal IC-bedden per 100.000 inwoners: 6 IC-bedden, in België is dat beter met 18 IC-bedden per 100.000 inwoners en Duitsland heeft 34 IC-bedden per 100.000 inwoners. Gecombineerd met een toenemende vergrijzing en toenemende zorgvraag, was zeker 85% van de ziekenhuisbedden standaard in gebruik. Dit was in Nederland al tijdens de griepgolf van 2018 een probleem, doch men heeft hier weinig mee gedaan zodat het tijdens de corona pandemie wederom problematisch werd. Ook nu word er niet voldoende geïnvesteerd in de zorg, bovendien loopt het personeel door het vele overwerken weg en is er praktisch geen nieuw personeel te krijgen. In plaats van in de zorg investeren besteed men het geld nu dus maar aan allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen om op die manier de zorg te ontlasten. Bijvoorbeeld met het geld dat nu aan de PCR testen wordt besteed had je ook 5 jaar lang 500 IC bedden kunnen financieren.  (Bronnen: Grandjean Blz.65-66, 72Desmet Blz.86-87AD.nl  en  AD.nlCBS.nlGezondBelgie.beNOS.nlNU.nlOurWorldinData.orgRTLnieuws.nlStaatvenz.nlTubantia.nl  en  Volksgezondheidenzorg.info)


Corona & Covid-19 wereldwijd
Volgens de John Hopkings Universiteit zijn er wereldwijd gedurende de gehele corona pandemie vanaf Februari 2020 t/m 21 september 2021 totaal 4.700.000 mensen overleden, dit aantal is vergelijkbaar met een ernstige griepgolf.
Tijdens de Aziatische grieppandemie van 1957/1958 stierven er wereldwijd tussen de 1 en 3 miljoen mensen op een wereld­bevolking van 3 miljard, dat is tussen de 0,034% en 0,1% van de wereldbevolking.  (Zie Wikipedia).
Ook tijdens de Hong Kong griep­pandemie van 1968/1969 stierven er wereldwijd tussen de 1 en 2 miljoen mensen op een wereldbevolking van toen zo'n 3,45 miljard mensen. Dat is tussen 0,03% en 0,06% van de wereldbevolking.  (Zie Wikipedia).
In April 2019 leefden we met 7,7 miljard mensen op deze planeet, de 4.700.000 sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 vormen 0,062% van de wereldbevolking, zodat Corona wat aantal dodelijke slachtoffers betreft vergelijkbaar is met de griep­pandemiën van 1957/1958 en van 1968/1969.
Een recente studie waarbij men 82 onderzoeken naar Corona bestudeerde leerde dat van het totale aantal mensen dat met Corona besmet raakt, 0,27% ten gevolge van Covid-19 kwam te overlijden, bij de griep is dit gemiddeld zo'n 0,1%. Bij mensen jonger dan 70 jaar die met corona besmet raken zijn de sterftecijfers ten gevolge van Covid-19 zo rond de 0,05%.
Mogelijk dat deze laatste cijfers nog lager uitvallen omdat men het aantal Corona besmettingen mogelijk onderschat.
 (Bronnen: Meester Blz.98-100Amnesty.nlJHU.eduNIH.gov  /  WHO.int PDFOneWorld.nlOverNu.nl  en Wikipedia).

In Nederland zien we dat het sterftecijfer rond Covid-19 in een lijn ligt met de griep-epidemiën van voorgaande jaren, doch de ziekenhuisopnames van mensen met complicaties vanwege Covid-19 zijn een veelvoud (minstens 3 maal zoveel) van de ergste griep-epidemie zoals die van 2017-2018. Wanneer men uitsluitend naar de sterftecijfers kijkt, zie ik hier en daar dat men geneigt is te stellen dat Covid-19 wat dat betreft vergelijkbaar is met een zeer ernstige griep. Dat is inderdaad juist doch dan gaat men totaal voorbij aan de enorme toename van mensen die met complicaties in het ziekenhuis opgenomen moesten worden vanwege Covid-19, ziekenhuisopnames die bovendien ook nog minstens 3 maal langer duurden wat de zorg nog meer stagneerde. Ook wereldwijd zien we een enorme toename van ziekenhuisopnames van mensen met complicaties vanwege Covid-19.  (Zie: OurWorldinData.org)


De Spaanse Griep en de statistieken
Onlangs kwam ik overal hetzelfde bericht tegen dat er evenveel slachtoffers in de Verenigde Staten zijn gevallen aan Corona als tijdens de Spaanse Griep. Aan de Spaanse Griep stierven in het begin van de vorige eeuw tussen de 40 en 60 miljoen mensen, waarvan 675.000 mensen in de Verenigde Staten. In de V.S. stierven er tot nu toe 675.700 mensen aan Corona, ergo, Corona is dodelijker dan de Spaanse Griep van 1918!!!
 (Zie: ABCnews.go.comBelfastTelegraph.co.ukBentend.comHLN.beValidCovidNews.comVRT.be)
Dit is natuurlijk je reinste onzin. Rond 1918 bestond de bevolking van de Verenigde Staten uit ongeveer 100.000.000 mensen, rond 1968 was dit aantal verdubbeld naar 200.000.000 en rond 2019 waren er dit al ruim 328.200.000 mensen.
De 675.000 sterfgevallen aan de Spaanse Griep vormden 0,675% van de totale bevolking van 100.000.000 uit 1918.
De 675.700 coronadoden van 2020-2021 vormen 0,02% van de totale bevolking van 328.200.000 mensen. Met een bevolking die in honderd jaar verdrievoudigd is heb je automatisch ook veel meer oudere mensen en veel meer mensen die sterven.
Daarom kan je geen absolute getallen met elkaar gaan vergelijken. Juister is om te stellen dat 0,675% van de bevolking aan de Spaanse Griep stierf en dat 0,02% van de bevolking aan Covid-19 is overleden, en Covid-19 dus veel minder sterfgevallen heeft veroorzaakt in de Verenigde Staten dan de Spaanse Griep.
Wereldwijd stierven er aan de Spaanse Griep tussen 40 en 60 miljoen mensen, wereldwijd stierven er aan Covid-19 totaal 4,7 miljoen mensen, dus de nieuwsberichten dat Corona meer slachtoffers maakt dan de Spaanse Griep zijn volstrekte onzin.
 (Bronnen: Amerika.Jouwweb.nlJHU.edu  en Wikipedia - Spaanse Griep).
Met getallen kan je alles zeggen wat je maar wilt. Tegenwoordig zien we regelmatig hoeveel mensen er positief getest zijn, zonder enige context. Stel dat ik in vorige week 1000 mensen heb getest, waarvan er 100 positief bleken. Vervolgens ga ik deze week 10.000 mensen testen, waarvan 1000 positief zijn. Ik breng nu in het nieuws dat het aantal besmettingen is toegenomen van 100 vorige week naar 1000 deze week!
Tienmaal zoveel besmettingen! Schokkend!
Doch in werkelijkheid waren er vorige week 10% van de geteste mensen positief en deze week waren er ook 10% van de geteste mensen positief. Het is maar net hoe je je cijfertjes presenteert.
Heden zien we in het nieuws alleen aantallen positief geteste mensen, dit is zonder de context van het aantal geteste mensen dus volstrekt nietszeggend; desinformatie zou ik zelfs zeggen.
 (Bronnen: Desmet Blz.82-83Girbes Blz.215-222  en  Verhaeghen Blz.16-17).


Lange Covid
Er is sprake van mensen die na hersteld te zijn van een Covid-19 infectie nog maanden lang klachten hebben. Dit wordt in het Engels Long-Covid genoemd; Lange Covid; langdurige Covid klachten. Dit komt voor bij mensen die behoorlijk ziek zijn geweest en/of complicaties hadden waarvoor een ziekenhuis opname nodig was, danwel opname op een Intensive Care. Deze klachten doen denken aan het bekende Post-viraal-syndroom waar sommige mensen ook nog last van hebben na een door­ge­maakte zware virusinfectie maar ook na een griep. Vergelijkbare klachten ziet men ook wel na een opname op de Intensive Care; we spreken dan van het Post Intensive Care Syndroom en er kan ook sprake zijn van een Posttraumatische stressstoornis.
Het kunnen dus klachten zijn die mogelijk niet zozeer met Covid-19 te maken hebben maar die in het algemeen soms voorkomen na het doormaken van een virus infectie.
Hoewel Corona ook een wat venijniger virus lijkt te zijn zodat dit soort klachten hierbij mogelijk vaker kunnen voorkomen, er is nog te weinig onderzoek gedaan om hier iets concreets over te kunnen zeggen.  (Bronnen: Rushworth Blz.55-61GezondheidenWetenschap.beMedicalNewsToday.comNIH.govRichtlijnendatabase.nlSebastianRushworth.comTheLancet.comVolkskrant.nl  en  Wikipedia)


Mondkapjes
In de Nederlandse politiek zagen we een vreemde draai betreffende de houding naar mondkapjes.
Van het wetenschappelijke stand­punt dat mondkapjes in het dagelijkse leven niet werken en een schijnveiligheid geven draaide men naar het politieke standpunt van verplichte mondkapjes in het dagelijkse leven vanwege een psychologische werking; men zou zich dan meer bewust van de problematiek zijn. Gaandeweg zijn de mondkapjes op miraculeuze wijze echt gaan werken...
In de Noord Amerikaanse staat Kansas hadden 15 provincies een mondkapjesplicht en 90 provincies hadden geen mond­kap­jes­plicht, in de provincies zonder mondkapjesplicht zagen we veel minder infectiegevallen dan in de 15 provincies met een mond­kap­jes­plicht. De politiek probeerde dit de verdraaien, doch de wetenschap laat telkens weer zien dat mondkapjes geen effect hebben en zelfs averechts werken inzake het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus: mondkapjes dragen juist bij aan de verspreiding van het Coranavirus.  (Zie: Sentinelksmo.org)
In Zweden heeft men mondkapjes nooit verplicht, ze werden aanbevolen in het openbaar vervoer tijdens de spits doch weinig mensen droegen mondkapjes, het advies is inmiddels weer ingetrokken  (Zie BusinessInsider.com).
In de politiek wil men graag laten zien dat men problemen aanpakt, daadkrachtig is. Mondkapjes werken daar blijkbaar goed bij: de politieke maatregelen zijn zichtbaar, de mondkapjes geven een veilig gevoel, maar doen verder niets: politieke zoethoudertjes die de situatie eerder erger maken dan dat ze deel zijn van een oplossing. Ik heb hier speciaal een artikeltje aan gewijd op deze website: Mondkapjes.


Experimentele Vaccins
Tijdens de Mexicaanse Griep pandemie van 2009 werden er een nieuw soort experimentele vaccins met adjuvant op de bevolking uitgetest, deze adjuvants waren hiervoor nog nooit bij mensen gebruikt. De Noord Amerikaanse FDA keurde deze experimentele vaccins in 2009 af vanwege onvoldoende veiligheidsgegevens, doch in Europa keurde de EMA de experimentele vaccins wel versneld goed. De Farmaceutische Industrie schotelde de werking zo goed mogelijk voor en bijwerkingen werden grotendeels achtergehouden, wat pas jaren later aan het licht kwam.
 (Bronnen: Bijl 2020 Blz.123-125Bijl 2021 Blz.46-47Bonneux Blz.185GeneesmiddelenBulletin.nlNOS.nlMens-en-gezondheid.infonu.nl)

De corona pandemie van 2020-2021 bleek een goede gelegenheid om wederom experimentele vaccins versneld zonder dure langdurige (Fase3) onderzoeken goedgekeurd te krijgen. Nu ging het om experimentele mRNA-vaccins en vector-vaccins die nog nooit bij mensen gebruikt waren.
De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zijn mRNA vaccins en de vaccins van AstraZeneca en Janssen zijn vector-vaccins. De vector-vaccins AstraZeneca en Janssen zijn gemaakt van een genetisch gemanipuleerd virus dat men aantreft bij Chimpansees. Verder werkt dit vaccin hetzelfde als het mRNA vaccin; het laat bepaalde eigen lichaamscellen een antigeen produceren via een in de lichaamscel ingebracht mRNA, zoals een virus dat ook doet, waarop het immuunsysteem reageert.
Bij een mRNA vaccin gebruikt men een vetbolletje met daarin een instructie die ervoor zorgt dat je eigen lichaamscellen spike-eiwitten gaan maken die hetzelfde zijn als van het Covid-19 virus, maar dan zonder het virus zelf, waarop je lichaam dan antistoffen gaat aanmaken.  (Zie: Rushworth Blz.122  en  RIVM.nl).
Deze vaccins zijn nog nooit eerder op mensen gebruikt en zijn daarom experimentele vaccins, bovendien lopen de Fase 3 onderzoeken voor de vaccins van Moderna en AstraZeneca tot in december 2022 en van BioNTech/Pfizer en Janssen nog tot in december 2023.
 (Bronnen BioNTech/Pfizer: EMA.Europe.eu Comirnaty / PDF bij ELareb.nl,  Bronnen Moderna: EMA.Europe.eu Spikevax / PDF bij E  en  Lareb.nl,  Bronnen AstraZeneca: EMA.Europe.eu Vaxzevria / PDF bij ELareb.nl  en Janssen: EMA.Europe.eu Janssen / PDF bij ELareb.nl  en beidde:  Trombosestichting.nl).

Normaal gesproken duurt de ontwikkeling van een geheel nieuwe manier van vaccineren tien jaar, doch deze vaccins zijn binnen een jaar ontwikkeld en zeer versneld door de procedures heen gegaan. Vanwege de 'voorlopige goedkeuring' van het EMA zouden we het daarom geen experimentele vaccins meer mogen noemen, naar mijn idee zijn het echter nog helemaal geen vertrouwde, veilige vaccins waar alles van bekend is zodat ik dit nog steeds 'experimentele vaccins' blijf noemen.
 (Zie ook: DvhN.nlHPdeTijd.nlNU.nlOverNu.nlRijksoverheid.nlVolkskrant.nl).
Voordat de EMA haar voorlopige goedkeuring gaf waren deze vaccins duidelijk nog experimenteel, zo te zien is iedereen het daar wel over eens. Men zou voldoende onderzoeksgegevens hebben geleverd voor een voorlopige goedkeuring van de EMA, waardoor de vaccins niet meer experimenteel zouden zijn. Wanneer noem je een vaccin niet meer experimenteel? Doe je dat zoals iedereen dat hier doet bij de voorlopige goedkeuring van de EMA, of zoals ik dat geneigd ben te doen pas ná de definitieve goedkeuring van de EMA? Mijns inziens is de experimentele fase pas echt afgerond nadat alle onderzoeken afgesloten zijn en de vaccins definitief goedgekeurd zijn, ergens na december 2023. En zelfs nadat deze vaccins definitief door het EMA goedgekeurd worden blijven het vaccins die nog nooit eerder op mensen gebruikt zijn en blijft het de vraag wat de lange termijn gevolgen zijn. Ik lees dan ook wel dat er bij vaccins nooit ernstige gevolgen op de lange termijn geconstateerd zijn (die treden meestal binnen 4 à 6 weken op), doch dat betreft traditionele vaccins met inactieve danwel verzwakte levende virussen, er zijn helemaal nog geen ervaringen met mRNA vaccins en vector-vaccins zoals die nu gebruikt worden.
Gedurende verdere onderzoeken en ervaringen na het geven van deze vaccins zagen we bij de vector-vaccins van AstraZeneca en Janssen dat er bloedstollings problemen kunnen optreden  (Zie Trombosestichting.nl)  en deze twee vaccins kunnen ook een auto-immuun­ziekte veroorzaken; het Guillain-Barré syndroom  (Zie: CDC.gov  &  Trouw.nl), dat ook een bijwerking was bij het vaccin tegen de Mexicaanse Griep. De vaccins van Pfizer en Moderna kunnen als bijwerking een onsteking van hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) geven  (Zie: CBG-med.nlMedRxiv.org  &  Nursing.nl). De vaccins kunnen de menstuatie verstoren en vaginale bloedingen veroorzaken  (Bronnen: NOS.nlNyadagblader.se  &  RTLnieuws.nl).
Tevens zijn er ook meer dan 500 mensen gestorven ten gevolge van de Covid-19 vaccinatie  (Zie Lareb.nlOverNu.nl vaccindodenOverNu.nl veiligheid mRNA vaccinResearchgate.netVolkskrant.nl).
Bij het Europees Parlement kwam ik een vraag tegen, gesteld op 25 Augustus 2021, om de voorlopige goedkeuring voor Pfizer en Moderna in te trekken, waarop op 23 September 2021 ont­ken­nend geantwoord werd  (Zie: Europarl.Europa.eu - Question / Answer).
Volgens enkele onderzoeken is het niet zozeer het Covid-19 virus dat veel schade aanbrengt aan de longen maar kunnen de spikes op het virus zelfstandig de betreffende longschade veroorzaken. En het zijn deze spikes die men bij het vector-vaccin op een onschuldig virus gezet heeft en ook het mRNA-vaccin bevat instructies waarmee eigen lichaamscellen deze spikes gaan aanmaken, zodat de vaccins zelfs schadelijk zouden kunnen zijn.  (Bronnen: AhaJournals.orgNature.comOverNu.nlSALK.edu  en  ScienceDirect.com).
Veel is ondanks het vele onderzoek nog onbekend.
Hoe veilig de vaccins zijn en wat de werkelijke bijwerkingen zijn is voor mij nog onduidelijk, zeker met de toestanden rond de Mexicaanse Griep vaccins in het achterhoofd, waarbij de vaccins beter gepresenteerd werden dan ze waren en enkele bijwerkingen achtergehouden en gebaga­tali­seerd werden en pas jaren later bekend werden  (Zie Bijl Blz.46-47, 252-253BMJ.com  en  NOS.nl).
Hierdoor heb ik enig wantrouwen naar vaccins die vanwege een pandemie met spoed versneld de procedures doorliepen.


Effectiviteit van de Corona vaccins
De nieuwe coronavirus variant bleek voor 90% overeen te komen met het Sars-CoV-1 virus uit 2003. Toen de nieuwe variant eenmaal geïdentificeerd was, kon men gaan onderzoeken hoe men dit virus het beste kon gaan bestrijden  (Zie: v.Doornum/v.Helvoort Blz.7-9, 69-70McMaster.caNewScientist.nl  en  TheConversation.com).
Het aller effectiefst tegen een virus is de ziekte doormaken; je afweersysteem kent het virus dan zodat je jarenlang weerstand hebt tegen dit virus. Ik heb zelf begin april 2020 Covid-19 gehad wat ik ervaren heb als een milde griep, ik ben weer hersteld en heb nu een natuurlijke immumiteit tegen dit virus opgebouwd. Minstens 98% van de bevolking wordt niet ernstig ziek van dit Corona virus en zou dus op deze manier immumiteit kunnen krijgen.  (Bronnen: Gøtzsche Blz.121 / NL PDF Blz.23MedRxiv.org  en YouTube).
Twee na best is een vaccin met een verzwakt levend virus. Wanneer je een verhoogd risico hebt op ernstige complicaties wanneer je ziek zou worden van het Covid-19 virus, kan vaccineren met een verzwakt levend virus dergelijke complicaties vaak voorkomen, zoals we dat gezien hebben bij de mazelen, tuberculose en polio. De volgorde waarin bepaalde vaccins gegeven worden is ook belangrijk voor het eindresultaat.
Zo kan men het beste als eerste een vaccin met een niet-actief 'dood' virus geven om daarna na verloop van tijd een tweede vaccin met een verzwakt levend virus te geven, zoals men dat bij vaccinaties tegen de mazelen doet. Sommige combinaties werken contra productief, zoals het gecombineerde vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest, dat in lage-inkomenslanden het sterftecijfer mogelijk verdubbelt.  (Zie: Gøtzsche Blz.14, 204-205  en  NIH.gov)
Difterie, tetanus en kinkhoest worden overigens niet door virussen maar door bacteriën veroorzaakt.
Vaccins met niet-actieve 'dode' virussen en/of bacteriën zijn het minst effectief en lijken mogelijk zelfs contra-productief, ze zouden opgevolgd moeten worden met een vaccinatie met verzwakte levende virussen en/of bacteriën  (Gøtzsche Blz.204-205).
In China en in India zijn er ook Covid-19 vaccins waarin men een inactief virus gebruikt  (Zie: Wikipedia), doch in België en Nederland worden alleen de mRNA vaccins van Pfeizer en Moderna gegeven en de vector-vaccins van AstraZeneca en Janssen.

Hoewel er tot op heden nog geen effectieve vaccins zijn tegen luchtwegvirussen zoals influenza blijken we nu plots vaccins te hebben die een zeer hoge effectiviteit claimen. Op de website van het EMA lezen we dat het BioNTech/ Pfizer vaccin Comirnaty 95% effectief zou zijn  (EMA  Comirnaty). Het Spikevax van Moderna zou 90,9% tot 94,1% effectief zijn  (Zie EMA.Europa.eu - Spikevax).
Het Vaxzevria vaccin van AstraZeneca zou 59,9% tot 60% effectief zijn  (EMA  Vaxzevria) en het vaccin van Janssen zou voor 67% effectief zijn  (EMA  Janssen).
Met effectiviteit wordt hier bedoeld het voorkomen van Covid-19 ziekteverschijnselen, bij alle vaccins meld het EMA dat het onbekend is of men na vaccinatie het virus aan anderen zou kunnen overdragen.
Bij de onderzoeken naar de effectiviteit van de vaccins keek men voornamelijk of hiermee symptomen als koorts, hoesten en griepachtige verschijnselen voorkomen konden worden; symptomen die bij meer dan 98% van de gezonde mensen vanzelf weer zouden overgaan ook zonder vaccin. In het onderzoek was niet gekeken of de vaccinatie's complicaties voorkwamen waardoor men in het ziekenhuis opgenomen moest worden of sterfte voorkwamen (!).
Uit de vage onderzoeks doelstellingen bleek niet of deze vaccins een goede bescherming bieden tegen ernstige Covid-19 klachten, ziekenhuisopnames en sterfte. De effectieve percentage's van hierboven zijn dus niet gebaseerd op het voorkomen van ziekenhuisopnames en sterfte maar op het voorkomen van Covid achtige symptomen en de effectiviteit zal dus wat dat betreft een stuk lager liggen dan de hierboven genoemde percentages.
 (Bronnen: Bijl Blz.53-55Gøtzsche Blz.111-112, 119-121 / NL PDF Blz.14-15, 21-23Rushworth Blz.127-128).
Wanneer een effectiviteit van meer dan 90% te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo.
Wanneer je bijvoorbeeld 1000 mensen vaccineert en 1000 mensen in de placebo controle groep hebt, en er worden in de controle groep 10 mensen ziek en in de gevaccineerde groep 1, dan zijn 1% van de mensen in de controle groep ziek geworden tegenover 0,1% van de mensen uit de gevaccieerde groep. Het verschil tussen deze twee groepen wordt de Absolute Risico Reductie genoemd (ARR); hoe effectief is vaccineren ten opzichte van het geven van een placebo. In dit voorbeeld moet je dus 1000 mensen vaccineren om 9 ziekte gevallen te voorkomen, dus een absolute effectiviteit van 0,9%. Dat klinkt als een waardeloos vaccin. Daarom kan je in dit voorbeeld ook beter niet de ARR waarde geven, maar de Relatieve Risico Reductie (RRR), want daarmee kan je namelijk zeggen dat dit vaccin 90% effectief is in het verminderen van ziekte ten opzichte van de niet gevac­ci­neer­de controle groep (want 1 is 90% minder dan 10), en dat klinkt veel beter. De 990 andere mensen tellen niet meer mee in het RRR cijfer, maar die worden wel meegenomen in het ARR cijfer. De 90% effectiviteit van het Pfizer vaccin is uitgedrukt als een Relatieve Risico Reductie (RRR), wat er praktisch op neerkomt dat men 100 mensen moet vaccineren om 1 ziektegeval te voorkomen. Het Pfizer vaccin blijkt dus nog minder effectief te zijn dan de griepvaccins. Over hoe men tot deze goed klinkende indruk­wek­kende doch misleidende cijfers komt schreef Dick Bijl deze goede uitleg.
Op de website van de WHO is een afbeelding te zien waarop te zien is dat het effectiviteits percentage inderdaad het verschil is tussen de 1 uit de gevaccineerde groep en de 10 uit de placebo groep  (Zie afbeelding hiernaast en: WHO.int).
Ook in gezaghebben medische tijdschriften zoals de Britisch Medical Journal (BMJ) zet men vraagtekens bij deze 90% effectiviteit van o.a. Pfizer en conclu­deert men uit de (via de FDA uitgelekte) onderzoekgegevens eerder een effectiviteit van 19% tot hooguit 29%.
In het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet geeft men een Absolute Risico Reductie (ARR) effectiviteit van 1,3% voor het AstraZeneca vaccin, 1,2% voor Moderna, 1,2% voor Jansen en slechts 0,84% voor het Pfizer vaccin.
 (Zie: MaryanneDemasi.comTheLancet.comNIH.gov  en  OverNu.nl).
De effectiviteit van de bovengenoemde vaccins zijn niet goed door onafhankelijke onderzoekers te controleren aangezien de onderzoeksgegevens pas openbaar gemaakt worden nadat de onderzoeken op z'n vroegst in december 2023 afgerond zijn.  (Zie ook:  Bijl Blz.53-55, 57Meester Blz.108BMJ.comScientificFreedom.dk  en  TheLancet.com).
Recente onderzoeken wijzen bovendien uit dat wanneer iemand tegen Corona gevaccineerd is, deze nog steeds anderen kan besmet­ten. Wanneer gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen in aanraking komen met het Corona virus, blijken ze beidde dezelfde hoeveelheid virussen met zich mee te dragen waarmee ze anderen kunnen besmetten. Het voordeel van gevaccineerd zijn is dat het virus een klein beetje sneller (ong.10%) uit het lichaam van iemand die gevaccineerd is verdwijnt, doch zolang men besmet is kan men anderen besmetten. Vaccineren tegen Corona lijkt dus nauwelijks bescherming (rond RRR 90% = ARR 1%) voor jezelf te bieden en zeker niet voor anderen.  (Bronnen: Gøtzsche Blz.111-112, 119-121 / NL PDF Blz.14-15, 21-23Rushworth Blz.127-128AAFP.orgCDC.govExpress.co.ukGeneesmiddelenBulletin.nlNature.comNewScientist.nlNIH.govOverNu.nl Kinderen  en  OverNu.nl KinderenRTLnieuws.nlRTVDrenthe.nlSMH.com.auTheGuardian.com  en  TheLancet.com)


Dalende effectiviteit
Het coronavirus muteert waardoor de effectiviteit van de vaccins na verloop van tijd daalt.
De effectiviteit van het BioNTech/Pfizer vaccin blijkt 90 dagen na de vaccinatie van RRR 95% naar RRR 64% effec­ti­vi­teit gedaald te zijn. In Israëel begon men al in December 2020 te vaccineren met het BioNTech/Pfizer vaccin en daar is de effectiviteit van dit vaccin gedaald tot zo'n RRR 39%, Israël zit ondanks de hoge vaccinatiegraad nu in de vierde corona-golf.
Ik vondt een interessant grootschalig onderzoek gedaan in Zweden waarbij men 1.684.958 mensen volgde; waarvan een deel niet gevaccineerd en een deel gevaccineerd met het vaccin van Moderna, Pfizer of AstraZeneca. Uit dit onderzoek bleek dat de vaccins de eerste twee maanden een relatieve effectiviteit hadden van 91% met het voorkomen van ziekenhuis opnames en sterfte. Na vier tot zes maanden was dat RRR 74% en na zes maanden was dat RRR 42%, wat redelijk overeenkomt met de gegevens uit Israël hierboven. In het Zweedse onderzoek zag men na zes maanden echter geen verschil meer tussen de gevaccineerde groep en de niet-gevaccineerde groep, zodat je kan concluderen dat deze vaccins maximaal zes maanden enigszins beschermen tegen zieken­huis­opname en sterfte.
Wanneer je deze cijfers rond de effectiviteit van de vaccins uit het stukje hierboven in ogenschouw neemt, lijkt dit niet heel erg verbazingwekkend. Evenals het Influenzavirus blijkt ook dit Coronavirus dusdanig te muteren dat oude vaccinaties minder of niet meer werken tegen de nieuwe varianten, waardoor een nieuwe vaccinatie weer nodig zou zijn, zoals we dat ook bij de vaccinaties tegen Influenza zien. Met de huidige vaccins die hun effectiviteit vrij snel verliezen zullen we het corona virus zeker niet weg kunnen prikken. Dat zal alleen via een natuurlijke immuuniteit geschieden. De vaccinaties blijken dus voornamelijk een zeer tijdelijke individuele bescherming te bieden.
 (Bronnen: BNNVARA.nlCNBC.comHLN.beMedischContact.nlMedRxiv.orgNewScientist.nlOurworldindata.orgSebastianRushworth.comSSRN.com (The Lancet)TheHill.comWHO.int Israël)


Nederland 'versoepeld'
                    naar Medische Apartheid

Vanaf 25 september 2021 'versoepeld' Nederland de corona maatregelen en mogen mensen die hun medische gegevens niet met anderen willen delen niet meer naar de horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden. Men kan hier alleen nog heen met een bewijs dat men gevaccineerd is tegen Corona, recentelijk negatief getest is of onlangs van Covid-19 hersteld is. Dit kan met behulp van een corona-app van de Rijksoverheid op je smartphone, dus veel oudere mensen die geen smartphone hebben vallen buiten de boot. Was deze app ooit bedoeld om de oudere, kwetsbare groep te beschermen, nu wordt deze groep met deze app van een deel van de samenleving buitengesloten.
Velen gingen de app gebruiken uit solidariteit met deze kwetsbare groep, nu zouden we deze app niet meer moeten gebruiken uit solidariteit met deze kwetsbare groep.

Met dit gezondheidsbewijs wil men voorkomen dat je eventueel anderen kan besmetten. Wie gevaccineerd is hoeft zich niet meer te testen... helaas kunnen gevaccineerden wel positief testen en het virus doorgeven. Zelfs wanneer iemand die gevaccineerd is positief op het Corona virus getest is, blijft het groene vinkje te zien in de big brother app zodat je dan toch nog overal naar binnen mag. Men had niet verwacht dat iemand die gevaccineerd is evengoed nog met het Corona virus besmet zou kunnen raken en anderen zou kunnen besmetten, nu men dit weet gaat men dit in de app corrigeren. Wanneer mensen die gevaccineerd zijn zich hierna niet meer zullen laten testen omdat ze hun groene vinkje in de app willen behouden, zal mogelijk iedereen zich weer moeten laten testen om toegelaten te worden in de horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden, of je nu gevaccineerd bent of niet. Mensen die niet gevaccineerd zijn maar wel naar binnen mogen met een negatief testbewijs, lopen bovendien evenveel risico op besmetting met of zonder dit 'coronapaspoort'. Ergo, meerwaarde van dit systeem: Geen.
 (Bronnen: Girbes Blz.215-222BMJ.comCDC.govFTM.nlHartvanNederland.nlKnack.be solidariteitKnack.be QR-codeMaryanneDemasi.comMedRxiv.orgMetroNieuws.nlNature.comNU.nlOverNu.nlRTLnieuws.nlScienceLink.netTheHumanSide.beTU Delft.nlVRT.be groen vinkje  en  WHO.int).

Kortom, de vaccins voorkomen niet dat je anderen besmet, vaccineren tegen corona doe je alleen om jezelf te beschermen, je kan nog steeds anderen besmetten. Met de langzaam dalende effectiviteit zal ook de bescherming tegen ziekte, complicaties en zieken­huis­opnames minder worden, evenals de kans vergroot word dat je anderen kan besmetten doordat het virus langer in je lichaam blijft. Het enige wat dit systeem biedt is een tweedeling in de maatschappij, een pseudo-medische apartheid, niet gebaseerd op een medische of wetenschappelijke reden maar gebaseerd op politiek; apartheidspolitiek.
Zelf ben ik tegen een Overheids-app op mijn telefoon die monitort met wie ik allemaal in aanraking ben geweest en of die wel of geen corona hebben. Ik heb Facebook en Whatsapp al van m'n telefoon gegooid omdat die toegang tot alle contactpersonen in je telefoon willen, bijhouden met wie en hoe lang je aan het Whatsappen of Facebooken bent, enz.. Niemand kan garanderen dat derde partijen zoals Google of Apple niet stiekem meekijken of dat de data via andere wegen, bijvoorbeeld bluetooth, gehackt wordt. De Rijksoverheid had al eerder problemen met de beveiliging van o.a. Digid, netwerksoftware en Citrix.
Dus dat deze corona app meteen 100% goed zou functioneren lijkt mij onwaarschijnlijk.
Mijn medische gegevens zijn privé en ik heb het recht dat deze zonder mijn toestemming niet met anderen gedeeld worden, dus ik ga die ook niet delen met mensen in de horeca, theaters en festivals (maar wel met jullie). Vóór 25 September 2021 kon ik nog wel naar een restaurant en naar de bioscoop, maar na de 'versoepelingen' kan ik dat niet meer. Nederland is gewoon trots op dat woord dat in geen enkele andere taal voorkomt! Apartheid!   (Bronnen: Verhaeghe Blz.63-66Amnesty.orgKompanje.orgNieuws.nlPrivacy-web.nlRevu.nlScienceLink.netUnesco.org - Art.6VRT.be privacy  en  ZDnet.com).

Ik heb op www.Discriminatie.nl deze aangifte gedaan:
"Vanaf 25 september 2021 'versoepeld' Nederland de corona maatregelen en mogen mensen zoals ik die hun medische gegevens niet met anderen willen delen niet meer naar de horeca, de kunst- en cultuursector en naar professionele sportwedstrijden. Bij deze dus mijn aangifte tegen deze discriminatie op medische gronden."


Groeps-immuniteit
Het massaal vaccineren van de gehele bevolking heeft als doel groeps-immuniteit waardoor het virus zich niet meer kan verspreiden en zal uitsterven, zoals bij de pokken.
Hier is het beleid in Nederland uitsluitend op gericht.
Omdat niet iedereen zich laat vaccineren probeert men dit te bereiken met het corona-paspoort, waarbij mensen die niet kunnen aantonen virusvrij te zijn niet naar binnen mogen bij horeca gelegenheden, theaters en sportwedstrijden.
Zoals we al zagen werkt dat niet zo; mensen die gevaccineerd zijn kunnen evengoed nog besmet raken en het virus verspreiden, mijn broer was de ene dag negatief getest en was de volgende dag ziek en bleek Covid-19 te hebben en was dus tussen de tijd dat hij getest was en ziek werd besmettelijk voor anderen. Dit weet ik dan uit eerste hand maar ik hoor wel meer via via dit soort verhalen. In Israël was men al in December 2020 begonnen met vaccineren en ondanks de hoge vaccinatiegraad zien we daar de ziekenhuisopname's weer toenemen met gevaccineerde mensen met complicaties vanwege een Covid-19 besmetting.
In België zien we dat begin oktober 2021 55% van de ziekenhuisbedden en 45% van de IC-bedden bezet zijn door volledig gevaccineerde mensen met complicaties vanwege Covid-19. Inmiddels zijn de ziekenhuisbedden in België voor 70% bezet door volledig gevaccineerde mensen.  (Zie Standaard.be  &  VRT.be).
Ook in Nederland zien we dat in September 2021 al 16% van de mensen op de IC's volledig gevaccineerd zijn en dat 25% van de ziekenhuisbedden ingenomen wordt door volledig gevaccineerde mensen met complicaties ten gevolge van Covid-19.
Het RIVM verwacht dat het aantal volledig gevaccineerde mensen die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden zal toenemen  (Zie: NU.nl  en  Trouw.nl).
Inmiddels is het aantal ziekenhuisopnames in Oktober 2021 van volledig gevaccineerde mensen met ernstige complicaties van Covid-19 in Nederland opgelopen tot 44%!  (Zie NOS.nl).
Deze toename van volledig gevaccineerde mensen in het ziekenhuis en op de IC's zagen we ook in Israel, waar men al veel eerder met vaccineren begon.
Ik kom verschillende berichten van deskundigen tegen dat groeps-immuniteit hetzij via vaccineren hetzij via de natuurlijke weg niet haalbaar zou zijn en dat we maar met het virus moeten leren leven. Wat dat betreft lijken dit corona-virus en het influenza-virus erg op elkaar.
Het proberen te bereiken van groeps-immuniteit door middel van massa-vaccinatie blijkt dus een verspilling van middelen en geld. Ondanks alle wetenschappelijke inzichten dat groeps-immuniteit niet haalbaar is, blijft dit het enige doel van de Nederlandse regering waarvoor alles moet wijken. Het zou zinniger zijn dat de samenleving zich richt op het leven met het corona virus en de ziekenhuis capaciteit hierop aanpast, doch men investeerd niet in de zorg maar zet alles in op het waandenkbeeld het corona virus geheel te kunnen doen verdwijnen. We worden geregeerd door wappies die alle wetenschappelijke inzichten negeren!
 (Bronnen: Boin Blz.105AD.nlBNNVARA.nlBNR.nlExpress.co.ukMedischContact.nlNature.com Herd immunityNature.com Seasonal infectionNewScientist.nlOverNu.nl massavacinatieOverNu.nl polarisatie  en  SMH.com.au)


Remdesivir
Het anti-virale middel Remdesivir werdt zowel door de Amerikaanse FDA en later ook door het Europese EMA goedgekeurd als medicijn bij Covid-19. Het Farmaceutische bedrijf Gilead verkocht voor 873 miljoen dollar Remdesivir aan de Verenigde Staten en voor 1,2 miljard dollar aan de Europese Unie. Doch al vrij snel bleek dat het middel niet werkzaam was bij Covid-19, het middel leidde eerder tot meer beademingen en ziekenhuisopnames. Deze geschiedenis doet sterk denken aan een ander anti-viraal middel: Oseltamivir (Tamiflu®) dat massaal ingekocht werdt voor de Mexicaanse Griep in 2009.
De enige werking van Oseltamivir (Tamiflu®) was dat men ongeveer een halve dag korter ziek was.
Remdesivir heeft geen aantoonbaar effect op het voorkomen van complicaties, het verkorten van de zieken­huis­opname of het voorkomen van sterfte. Remdesivir is niet werkzaam bij Covid-19, het verergert de klachten eerder.
Inmiddels raad de WHO gebruik van Remdesivir dan ook af.
 (Bronnen: Bijl Blz.49-50Gøtzsche Blz.108-110 / NL PDF Blz.12-14Rushworth Blz.92Cochrane.orgEMA.Europe.euFDA.govForbes.comHealthSense-uk.orgJamanetwork.comNEJM.comNU.nlTheLancet.com  en  WHO.int).


Lock-downs
De Lock-downs waren een zware maatregel die we hier alleen uit oorlogssituaties kennen. Uit de bronnen die ik heb geraadpleegd komt naar voren dat het nog maar de vraag is of dit een effectieve methode is om het verspreiden van virussen in te dammen, het zou zelfs contra-productief kunnen werken. Door bijvoorbeeld scholen en kinderopvang te sluiten, werden kinderen o.a. op­ge­vangen door hun grootouders omdat hun ouders aan het werk waren, waardoor de grootouders extra risico liepen.
Juist onder deze groep ouderen vielen de meeste Covid-19 slachtoffers zodat het sluiten van scholen en kinderopvang contra-productief blijkt te zijn.
In een studie gepubliceerd in The Lancet waarin men de Covid maatregelen van 50 landen met elkaar vergeleek, waaronder België, Nederland en Zweden  (Zie: TheLancet.com),  vondt men geen verschil tussen deze landen wat betreft de lockdowns, tussen landen die de grenzen open hielden en de grenzen sloten, tussen landen die een uitgebreid testbeleid voerden en landen waar men dat veel minder deed. Uit het onderzoek bleek dat lockdowns geen effect blijken te hebben.
Een studie gepubliceerd op Frontiers bekeek de Covid maat­re­ge­len van 160 landen, waaronder België, Nederland en Zweden. Ook in deze studie vond men geen verschillen tussen landen wat betreft de lockdowns. Harde lockdowns bleken volgens deze studies een zinloze maatregel die meer schade veroorzaakte dan dat ze voorkwamen.

In Zweden was er geen lockdown en geen mondkapjesplicht zoals in België en Nederland. Ik lees wel dat Zweden door de losse maatregelen daarom dus een veel hogere sterftecijfers heeft dan de omliggende landen, doch Zweden had altijd al een hoger sterftecijfer dan de omliggende landen. Noorwegen en Finland zijn dunner bevolkt en het grootste deel van de Zweden woont in stedelijke gebieden. Zweden is qua bevolkingsaantal en aantallen mensen die in stedelijke gebieden wonen zeer vergelijkbaar met België.
Het sterftecijfer in Zweden was gemiddeld 90.912 sterfgevallen per jaar, genomen over de jaren 2011 t/m 2018. In 2019 stierven er in Zweden totaal 88.766 mensen zodat men in 2020 al een hoger sterftecijfer verwachte. In 2020 stierven er in Zweden 97.941 mensen, dus 7029 mensen meer dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.
 (Bronnen: Rushworth Blz.89-93SebastianRushworth.com  en  Statista.com).
In Zweden (10.327.589 inw.) stierven er aan Covid-19 gedurende de pandemie van 2020/2021 totaal 1,457 mensen per 1 miljoen inwoners, in België (11.522.440 inw.) waren dat 2.198 sterf­ge­val­len per 1 miljoen inwoners, en in Neder­land (17.407.585 inw.) 1.058 sterf­gevallen per 1 miljoen inwoners.
Ter vergelijking, in Frankrijk (62.814.233 inw.) stierven er 1,790 mensen per 1 mil­joen inwoners te gevolge van Covid-19, terwijl Frankrijk toch veel strengere maatregelen had dan Zweden.
 (Bronnen: Worldometers.info  en Wikipedia over Coronamaatregelen in Frankrijk).
Zweden zit wat sterftecijfers dus tussen België en Nederland in, die een geheel andere aanpak hadden. Er is dus weinig verschil tussen verplichte lockdowns met avondklokken en de verplichte mondkapjes in België, Nederland en Frankrijk en de lossere aanpak in Zweden, waar mondkapjes alleen in het openbaar vervoer tijdens de spits geadviseerd werden (maar weinig gedragen) en verder bijna alles open bleef, men adviseerde thuiswerken, weinig te reizen, afstand te houden, alleen bijeenkomsten van meer dan een X aantal mensen waren in Zweden verboden  (Zie Wikipedia).

Uit beidde genoemde studies waarin men de Corona maatregelen in respectievelijk 50 en 160 landen met elkaar vergeleek, kwam wel een verband tussen het aantal mensen met overgewicht en sterfte ten gevolge van Covid-19. In dat licht lijkt het zinvoller om beleid te maken op het verminderen van obesitas in plaats van sportscholen en zwembaden te sluiten. Sporten en wandelen zijn belangrijk voor een gezond lichaam met een goede weerstand, verplicht thuis zitten verminderd de weerstand en wanneer één van de bewoners besmet blijkt te zijn met Corona, wordt bij een lockdown en quarantaine de kans groter dat de huisgenoten ook besmet worden.
Quarantaine's kan men beter in bijvoorbeeld speciaal daarvoor gereserveerde lokaties doen, bijv. een hotel, dan dat men mensen dit thuis laat doen.
De verplichte lockdowns met avondklokken zoals we die in België en Nederland hebben gezien waren dus vrij zinloos en in Het Parool las ik dat de lockdowns zelfs driemaal zoveel levensjaren gekost hebben dan dat ze gespaard hebben.
Het enige 'intelligente' van de lockdown was de naam, wetenschappelijke inzichten leren ons dat een lockdown meer schade aanricht dan dat ze voorkomt.
 (Bronnen: Bijl Blz.45Boin Blz.85, 89-90Desmet Blz.90-92Gøtzsche Blz.99-102 / NL PDF Blz.4-6Koppies Blz.180Rushworth Blz.78-88Verbrugge Blz.199AD.nl JapanBBC.comDailySignal.comDeMorgen.be 90% coronadoden met obesitasFrontiersin.orgFrontiersin.org 160 countriesGelderlander.nlHeritage.orgNEJM.orgNPOradio1.nlOverNu.nlParool.nlRIVM.nl / rapportSebastian Rushworth.comTheLancet.com school closuresTheLancet.com 50 countries  en  Wiley.com)


De negatieve gevolgen van de maatregelen
De corona aanpak was voor veel mensen traumatisch.
Zowel in België, Nederland als in Zweden mochten mensen die in verzorgings- en verpleeghuizen verbleven geen bezoek ontvangen, om deze mensen tegen corona te beschermen werd hun beweginsvrijheid en zelfbeschikkingsrecht onrechtmatig ontnomen, waardoor voor velen het leven zinloos werdt.
In België en in Zweden ging men zelfs zover met dringende adviezen dat mensen uit verzorgings- en verpleeghuizen met Covid-19 niet naar het ziekenhuis gebracht zouden worden, wat vaak uitmonde in palliatieve zorg. Schokkend!
De verzorgings- en verpleeghuizen bleken o.a. door een gebrekkige ventilatie ware besmettingsbrandhaarden. In Coronatijd in een verzorgingshuis zitten stond gelijk aan een gevangenisstraf, men mocht niemand meer bezoeken of ontvangen, nergens meer heen, niet naar buiten; men mocht niet meer leven opdat men zou kunnen sterven vanwege het corona virus, en men mocht bovendien niet zelf deze risico afweging maken. Deze maatregelen vergroten de eenzaamheid en de sterftekans. De maatregelen waren toch bedoeld om de kwetsbare ouderen te beschermen? Dat is hier dus duidelijk niet gelukt.
 (Bronnen: Boin Blz.34, 72-73Schippers/Derksen Blz.164Amnesty-International.beEenVandaag.AVROTROS.nlRijksoverheid.nlRTLnieuws.nl).
Doch niet alleen de ouderen hadden zwaar te lijden onder de maatregelen, ook de jongere generatie had hier zwaar onder te lijden. Men kon niet meer naar school, elkaar niet meer opzoeken, jongeren misten hierdoor een essentieel deel van hun sociale ontwikkeling. We zagen een toename van somberheid en ernstige psychische klachten onder jongeren.
Voor hen waren dit buitenproportionele maatregelen aangezien deze leeftijdsgroep slechts 0,05% kans had op ernstige complicaties en sterfte bij Covid-19; de 'beschermende maatregelen' waren 5 tot 10 maal schadelijker dan Covid-19 kon zijn! Deze jonge generatie loopt bovendien het risico de grootste slachtoffers te worden door de maatregelen rond deze pandemie. Uit studies blijkt tevens dat het sluiten van scholen geen effect heeft op het voorkomen van verspreiding van het Corona virus. Leerkrachten die klassikaal les gaven hadden geen verhoogde kans op besmetting ten opzichte van andere beroepsgroepen. De virusoverdracht ging voornamelijk van volwassene naar volwassene en van volwassene naar kind. In Zweden en Finland heeft men daarom dan ook geen scholen gesloten; in Zweden bleven alle scholen open voor jongeren tot 16 jaar.
In Noorwegen, waar men wel scholen gesloten had, hebben de Noorse gezondheidsautoriteiten geconstateerd dat dit zinloos was en is men hierop terug gekomen. Het sluiten van de scholen zou in Noorwegen zelfs de verspreiding van het virus versneld hebben... Het sluiten van basisscholen en vervolgonderwijs bleek dus zinloos, deze maatregel was alleen maar schadelijk.
 (Bronnen: Koppies Blz.175-192Rushworth Blz.98-100Verhaeghen Blz.50, 105, 116ECDC.Europe.euEuroSurveillance.org - NorwayFolkhalsomyndigheten.seGGZ.nlMedRxiv.orgDeMorgen.beNIH.govKnack.bePedagoogle.comRodeKruis.nlTheLocal.noWiley.com - Schools in SwedenWHO.int  en  YouTube docu).
Doordat de reguliere zorg afgeschaald en uitgesteld moest worden vanwege de enorme toeloop van mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, zien we ook hier uitzichtloze situaties ontstaan, diagnoses die gemist worden, klachten die verergeren en sterfte door uitgestelde diagnoses en behandelingen. Door deze maat­regelen zouden er volgens het RIVM 50.000 levensjaren verloren zijn gegaan.
Ik heb wellicht een vrij absurde oplossing voor in de toekomst waar men in de politiek blijkbaar nog niet over nagedacht heeft; wat als we nu eens wat meer investeren in de zorg, zodat al die miljarden verslindende maatregelen en al dat lijden voorkomen zouden kunnen worden?
 (Bronnen: Rushworth Blz.94-97IKNL.nlNOS.nlOverheid.nl  en  RIVM.nl / rapport)
Omdat iedereen tijdens de corona-pandemie zeer allert was op de hygiëne, men met minder mensen in contact kwam, meer afstand hield, kreeg het immuunsysteem van baby's en zeer jonge kinderen geen gelegenheid zich goed kunnen ontwikkelen. We zagen deze zomer (2021) dan ook een toename van ziekenhuisopnames en ook IC-opnames van kinderen met het RS-virus, een wintervirus. Zoals enkele wetenschappers al jaren bepleiten, kan een té hygiënische levenswijze juist contra-productief werken en allergiën, astma en auto immuunziekten veroorzaken. Volgens een recent Japans onderzoek zijn bij twintigers de risico's op sterfte van de vaccinatie's 17 keer hoger dan van Covid-19! Men besluit dit onderzoek dan ook met de opmerking dat het vaccineren van kinderen bespottelijk is, niet doen!  (Bronnen: Koppies Blz.182-192Verhaeghe Blz.25-26BMJ.comNieuwsNOS.nlNYtimes.comOverNu.nl BabysOverNu.nl TwintigersPNAS.orgTandfonline.comTheConversation.com  en  Wired.com).
Zowel de corona pandemie als ook de maatregelen hebben hun slachtoffers geeist. En dan beperkt ik me hier alleen nog maar tot de medische kant van deze hele geschiedenis...


Een pagan invalshoek
De natuurlijke omgeving van heel veel dieren is in een rap tempo aan het verdwijnen, waardoor deze dieren dichterbij of in de woongebieden van mensen trachten te overleven. Hierdoor komen we in aanraking met voor ons nieuwe ziekteverwekkers. Onze economie is gebaseerd op groei en op een beperkte ruimte kan je niet alsmaar blijven groeien. We zien onszelf als gescheiden van de natuur; de natuur is iets waar we mee om moeten gaan en waar we vaak strijd mee leveren.
De strijd tegen het water en overstromingen en nu de strijd tegen een onzichtbare vijand; het corona virus. Doch een strijd tegen de natuur is een strijd tegen onszelf, wij zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. In onze strijd tegen het water hebben we geleerd dat we het water niet altijd kunnen bedwingen maar soms ook ruimte moeten geven, we hebben langs de grote rivieren gebieden gecreeerd die kunnen overstromen zonder dat onze wooncentra in gevaar komen. We kunnen zo ook niet alle virussen bestrijden, immers, indien we nu alle virussen van de aardbodem zouden kunnen doen verdwijnen, zou leven niet meer mogelijk zijn. Virussen hebben bovendien gedurende de evolutie naar schatting ongeveer 8% aan ons genetisch materiaal bijgedragen. Naast bacteriën vormen ook virussen een essentieel onderdeel van ons lichaam en onze gezondheid. Een breedt spectrum anti-biotica of anti-virale middelen kunnen deze balans in ons nadeel verstoren. Een meer natuurlijke methode is bijvoorbeeld vaccineren met een verzwakt levend virus danwel bacterie zodat ons afweersysteem hier een reactie op kan aanleren. Omdat bacteriën steeds meer resistent raken tegen anti-biotica richt men zich tegenwoordig steeds meer op bacteriofagen: virussen die een specifieke bacterie uitschakelen.
We zullen moeten leren leven met virussen zoals het corona virus, de achterliggende problemen rond het corona virus zijn niet de huidige vrijheidsbeperkende maatregelen, maar we zullen ook moeten kijken naar de alsmaar economische groei, die ten koste gaat van onze natuurlijke leefomgeving waar we een onlosmakelijk deel van zijn. In de natuur volgt na een periode van groei een periode van stabiliteit, in de economie zou na een periode van groei een periode van duurzaamheid moeten volgen willen we niet in een periode van ondergang overgaan. We blijven ons echter richten op groei; alsmaar groeien is dat wat een kankergezwel doet, wat een virus doet. Alsmaar vermeerderen en groeien is geen optie meer, we zullen een transitie moeten maken naar een economie die gebaseerd is op duurzaamheid in harmonie met onze natuurlijke omgeving.
Het motto van het corona virus is: 'gaat heen en vermenigvuldigd u', het geeft ons een duidelijk signaal dat we niet alsmaar kunnen groeien. Nu is het ogenblik daar om te stoppen met een economie gebaseerd op groei en een transitie te maken naar een economie gebaseerd op duurzaamheid en hoogwaardige kwaliteits­pro­duc­ten die lang meegaan.  (Bronnen: Braun Blz.35-43Verhaeghe Blz.26-29de Vrieze Blz.27-29TheGuardian.com J.Goodall  & Wikipedia).


Conclusie
We kunnen nu, halverwege November 2021, terugkijken naar wat werkte en naar wat niet werkte. Het verbieden van grote evenementen en afstand van elkaar houden waren maatregelen die werkten. Veel politieke beslissingen waren gebaseerd op 'common sence'; 'gezond verstand' waar vaak heel wat anders uit kwam dan wat uit wetenschappelijk onderzoek naar voren kwam.
Dit zagen we rond de mondkapjes, waarbij het RIVM bleef volhouden dat die niet werkten en een schijnveiligheid bieden en de politiek tegen de adviezen in zo nodig toch mondkapjes ging verplichten. Vanuit de wetenschap is het vrij onzinnig om mensen te vaccineren die van nature al voldoende weerstand hebben en nauwelijks ziek zullen worden van het virus. Een corona-paspoort voor toegang in de horeca, bioscopen en theaters, festivals en sportevenementen om besmetting van anderen te voorkomen blijkt de volgende politieke beslissing gebaseerd op 'gezond verstand' zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. Het biedt geen bescherming tegen het besmetten van anderen, het lijkt eerder op pseudo-medische gronden een apartheidssysteem te creëren met als enige doel dat meer mensen zich gedwongen voelen zich te laten vaccineren. Massa vaccinatie om een niet haalbare groepsimmuniteit te bereiken...
Harde lockdowns met avondklokken, het sluiten van scholen en restaurants, bleken totaal geen meerwaarde te bieden.
De maatregelen van politici in Nederland en België waren grotendeels gebaseerd op angst en een soort van 'gezond verstand' van iedereen doet het dus wij doen het ook maar, waarbij men veel maatregelen nam die geen wetenschappelijke basis hadden en zelfs contra-productief werkten. Politici zijn gericht op korte termijn oplossingen en willen daadkrachtig overkomen met zichtbare maatregelen, zoals mondkapjes, het sluiten van scholen en de ouderen gevangen houden in zorgcentra; maatregelen die eerder het probleem verergerden. Helaas waren de Belgische en Nederlandse politici mensen die voor ingrijpende nep-oplossingen kozen en de wetenschappelijke inzichten naast zich neer legden....
We worden geregeerd door wappies die de wetenschap negeren!

Het voornaamste probleem is de ziekenhuis capaciteit, we moesten de opname curve spreiden; flatten the curve hoorden we overal ter wereld. De ziekenhuis capaciteit is gedurende de corona pandemie echter alleen maar afgenomen; personeel kon de hoge werkdruk niet meer aan, ging ander werk zoeken, zit overmoeid of ziek thuis, enz.. Aangezien de politiek er niet voor gekozen heeft structureel in de ziekenhuiszorg te investeren zullen we deze problematiek ieder jaar weer tegenkomen wanneer er een griepgolf is of corona de kop weer opsteekt; ieder jaar zullen dit soort draconische maatregelen terugkomen. De QR-code coronapas zal mogelijk een algemeen gebruikt instrument gaan worden bij iedere griep- en coronagolf, gekoppeld aan een griep- en corona vaccinatie.

Ik denk dat ik me door dit stukje te schrijven aardig geïnformeerd heb over de corona pandemie en de vaccins. Ik sluit me aan bij Prof. Peter Gøtsche  (Blz.123 / NL PDF Blz.25  en  OverNu.nl en denk dat het op basis van de mij bekende gegevens weinig zinvol is om me te laten vaccineren, ook omdat ik door Covid-19 te hebben gehad een natuurlijke immuniteit heb, zodat vaccineren tegen corona voor mij geen enkele meerwaarde heeft, dus dat doe ik dan ook niet. Bovendien blijken tot nu toe de vaccins nog minder effectief te zijn dan de griepvaccins. Zoals ik begrijp kan je wanneer je gevaccineerd bent zonder het te weten besmettelijk zijn voor anderen, onder andere de kwetsbare groep die ik verzorg. Wanneer je niet gevaccineerd bent, krijg je wel symptomen en kan je deze kwetsbare groep dus beter beschermen door thuis te blijven. Wanneer ik rekening wil houden met deze kwetsbare groep is het dus beter me niet te laten vaccineren.
Ik heb niet gestudeerd dus ga als MBO4 verpleegkundige af op wat o.a. gestudeerde mensen zoals Dick Bijl in Nederland, Peter Gøtzsche in Denemarken schrijven; professionals die decenia lange ervaring hebben met het lezen en beoordelen van onderzoeken rond geneesmiddelen en vaccins. Ik heb zoveel mogelijk professionals vanuit de medische wereld geraadpleegd, wat terug te vinden is bij de bronvermeldingen.
Tevens heb ik o.a. de door hen geraadpleegde bronnen gecontroleerd om te kijken of wat ze schrijven overeenkomt met de betreffende studies.
Ik denk op basis van m'n onderzoekje dat het weinig zinvol is voor gezonde mensen van onder de 70 om zich tegen corona te vaccineren, de kans dat mensen onder de 70 wat ernstigs aan een corona besmetting overhouden is zo'n 0,05%, tenzij je andere gezondheidsproblemen hebt natuurlijk. De kans dat een vaccin je beschermt ligt tussen de 0,84% (Pfizer) en 1,2% (Moderna & Jansen) en 1,3% (AstraZeneca).  (Bronnen: MaryanneDemasi.comOverNu.nlNIH.govScientificFreedom.dk  en  TheLancet.com).
Dit soort cijfers lijken me dus een beetje lood om oud ijzer; geen reden om me zorgen te maken om een besmetting of dat ik nu echt zoveel zou hebben aan een vaccin. Verder zal ik zeker niet gaan meewerken aan het apart­heids­systeem van het corona paspoort dat als enige werkzaamheid heeft het 'dwingen' van mensen om zich te laten vaccineren. De eerste tekenen dat deze gevaarlijke Big Brother ont­wik­ke­lingen zich gaan uitbreiden naar de griep zien we al...  (Zie EenVandaag.AVROTROS.nl  en  OverNu.nl)

Er gaat een hoop onzin rond, van dat het corona virus niet bestaat, dat virussen uberhaubt niet bestaan, dat er microchips in de vaccins zitten, dat er een samenzwering is om van de wereld een controle dictatuur te maken naar Chinees model. Ik kan daar niets mee en kan daar niet in meegaan.
Het zijn allemaal ongefundeerde speculaties die alleen maar angst zaaien. Dat is wat ik voornamelijk overal zie: angst. Angst voor corona, angst voor de maatregelen, politieke besluiten vanuit angst te weinig te doen en daarna de rekening gepresenteerd te krijgen, mensen die bang zijn voor de politieke besluiten omdat die niet logisch zijn en men bang is dat er dus wat anders achter zit. De enige constante is angst, en angst is een slechte raadgever  (Zie ook: Verbrugge Blz.200-204).
De werkelijke oorzaken liggen dieper, in het economische systeem van alsmaar groeien terwijl we juist over zouden moeten gaan naar een economisch systeem gebaseerd op hoogwaardige kwaliteit en duurzaamheid. Het corona virus is slechts een symptoom van het probleem dat veel angst oproept. Ik hoop met dit artikeltje een bijdrage geleverd te hebben door deze angstredeneringen heen te prikken. Hopelijk leren we van deze crisis en richten we ons nu op het werkelijke probleem.

Martin Roek      


Gebruikte bronnen
Bij de bovenstaande onderwerpen staan linken naar de gebruikte bronnen. Hieronder een toelichting wat dit voor organisaties zijn:

 • ACPjournals: American College of Physicians, invloedrijk medisch tijdschrift.
 • BMJ.com: The Britisch Medical Journal is een van de oudste medische tijdschriften waarin gerenommeerd en peer-reviewed onderzoek naar geneeskundige onderwerpen wordt gepubliceerd.
 • CDC.gov: Centers for Disease Control and Prevention, overheidsinstelling in de Verenigde Staten dat zich bezighoud met het opsporen en voorkomen van ziekten.
 • Cochrane Inst.: invloedrijk instituut gericht op het verzamelen en beoordelen van wetenschappelijk medisch onderzoek.
 • Geneesmiddelen Bulletin: Tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers.
 • Influenzastichting.nl: Stichting gefinancierd door de farmaceutische industrie (door Mylan, Sanofi, Seqirus en GlaxoSmithKline) die o.a. griepvaccins produceren. Vanzelfsprekend zul je hier dan ook geen kritsche geluiden tegenkomen rond de griepvaccins; het enige doel van de stichting is het promoten van de griepprik voor hun sponsors.
 • NEJM - New England Journal of Medicine: Een van de invloedrijkste en meest gerespecteerde medische tijdschriften in de wereld, even belangrijk voor de interne geneeskunde als Nature en Science voor de algemene wetenschappen. Samen met het British Medical Journal (BMJ), The Lancet, het Canadian Medical Association Journal, het Journal of the American Medical Association en de Annals of Internal Medicine vormt het een kern van de zes meest toonaangevende medische tijdschriften in de wereld.
 • De Nieuwe Wereld: De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met centrum Ethos aan de VU en de Filosofische School Nederland. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek. Website: www.DeNieuweWereld.TV
 • NIH.gov: National Institutes of Health, overheidsinstelling in de Verenigde Staten toegelegd op Medisch Onderzoek.
 • OverNu: een samenwerking van onafhankelijke journalisten, schrijvers en deskundigen die met een kritische en beschouwende blik de ontwikkelingen rond het coronavirus volgen. Tot het kernteam behoort o.a. Dick Bijl; president van de International Society of Drug Bulletins en hij was jarenlang hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, een tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers.
 • ResearchGate: Social Netwerk voor wetenschappers om informatie en onderzoeken met elkaar te delen.
 • RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Nederlandse overheidsinstelling gericht op volksgezondheid en een veilig leefmilieu.
 • The Lancet: The Lancet is een Brits, peerreviewed medisch tijdschrift, dat wekelijks wordt uitgebracht door de Lancet Publishing Group. Het ontleent zijn naam aan het lancet, een chirurgisch mesje (scalpel). The Lancet wordt door veel medische wetenschappers beschouwd als een van de meest gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.
 • Institute for Scientific Freedom: opgericht door de Deense Professor Peter Gøtzsche. Gøtzsche was een van de mede oprichters van de Cochrane Collaboration in 1993 en werd in 2017 gekozen als medelid van het bestuur van het hierboven besproken Cochrane Instituut. Wegens zijn kritiek op belangenverstrengeling binnen het Cochrane Instituut werd hij hier in 2018 uitgezet, waarna nog vier bestuursleden hun lidmaatschap opzegden en het instituut inter­na­tio­naal veel kritiek over deze gang van zaken kreeg  (Zie  ISDBweb.org  en  MaryanneDemasi.com). Gøtzsche starte in 2019 het Institute for Scientific Freedom als onafhankelijke tegenhanger, het instituut is gericht op onafhankelijk wetenschappelijk medisch onderzoek.