Vlam voor Vrede

Dordrecht, Zaterdag 12 Januari 2019
   233
De Vlam voor Vrede is een initiatief uit 2014 van Frigga Asraaf. Het innitiatief van Frigga sloeg aan zodat in januari 2015 als snel een Facebook groep gestart werdt.
Frigga deed o.a. een Vlam voor Vrede ritueel bij IASC in 2015 te Zweden, het Eigenwijs festival van 2016 in Nederland en in 2017 bij het Asgardian Festival in de U.K. en in 2018 bij het IASC te Duitsland.
Ondertussen gaat de Vlam voor Vrede de hele wereld over.
Ik was door Frigga uitgenodigd voor een Vlam voor Vrede ritueel in Dordrecht. Ik had al verschillende malen eerder mee gedaan aan dit mooie ritueel van Frigga, o.a. in Dordrecht en bij een symposium van de Pagan Federation in Den Haag.
Vanaf de eerste keer dat ik het Vlam voor Vrede ritueel deed sprak het ritueel me aan. Een goed lied of verhaal pakt en brengt een boodschap over, zo ook een mooi ritueel, dat pakt en brengt een bood­schap over.
Het Vlam voor Vrede ritueel is een krachtig ritueel dat laat zien dat het Heidendom en Paganisme vredevolle religies kunnen zijn. Het ritueel weet de verschillende aspecten van het leven te verwoorden en is afwisselend in gesproken teksten, handelingen en gezang.
Het rood-geel-oranje gekleurde koord; de kleuren van een vlam, vormt een essentieel onderdeel van het ritueel.


Tijdens het Vlam voor Vrede ritueel vormden we met z'n alleen een kring waarbij iedereen dit koord vasthield, zo waren we allen door middel van dit koord verbonden. Na afloop van het ritueel werdt het koord in gelijke delen geknipt en kon ieder z'n eigen stukje koord, z'n eigen deel van het Vlam voor Vrede ritueel, mee naar huis nemen. Zo bleven we allen verbonden door middel van dit Vlam voor Vrede koord.

Zaterdag 12 Januari 2019 nam ik weer deel aan dit Vlam voor Vrede ritueel. Van te voren bespraken we wie welk deel van het ritueel voor z'n/haar rekening zou nemen. Het ritueel word in een kring gedaan en iedereen neemt actief deel aan het ritueel: iedereen is gelijkwaardig en neemt deel. Dat willen we o.a. met het ritueel uitdragen en zo is het ritueel dan ook opgebouwd. Je bent natuurlijk vrij om een klein of om een wat groter aandeeel in het ritueel op je te nemen.
Hieronder vindt je een deel van tekst van het ritueel zoals we dat op Zaterdag 12 Januari 2019 hebben gedaan, deze tekst is geschreven door Frigga Asraaf:
Vlam voor Vrede ritueel

Na de opening van het ritueel waarin een beschermde kring werd gevormd zongen we gezamenlijk driemaal het hieronder volgende lied. Ik had het blazen op de hoorn op me genomen, en dat ging eigenlijk alleen tijdens het vooraf oefenen éénmaal goed...

Dansende geesten sla de trom van wijsheid    (men slaat op de trom)
Dansende geesten blaas de hoorn van bewustzijn  (blaas de hoorn)
Dansende geesten luidt de bel van inzicht        (men luidt de bel)

(Allen zingen gezamenlijk:)

Wunjo  -  Gebo  -  Othila

(Gesproken:)
Seidr-spinsters spin draden voor vrede
Seidr-smeden smeed wapens voor vrijheid
Voeg jullie vaardigheden aaneen:
schep strijdlustige saamhorigheid.

(Allen zingen gezamenlijk:)

Perthro  -  Eihwaz  -  Tiwaz

(Persoon A zegt:)
Ik plant de speer van evenwicht in het midden

(Allen zingen gezamenlijk:)

Ansuz  -  Raido  -  Algiz

(Persoon B zegt:)
Ik plant de speer van vrede in het noorden

(Allen zingen gezamenlijk:)

Fehu  -  Uruz  -  Berkana

(Persoon C zegt:)
Ik plant de speer van veilig in het oosten

(Allen zingen gezamenlijk:)

Sowulo  -  Kenaz  -  Nauthiz

(Persoon D zegt:)
Ik plant de speer van vrijheid in het zuiden

(Allen zingen gezamenlijk:)

Laguz  -  Hagalaz  -  Isa
I

(Persoon E zegt:)
Ik plant de speer van vreugde in het westen

(Allen zingen gezamenlijk 3X:)
Sterk en soepel spin ik draden.
Spin mijn draden voor vrede.
Sterk en soepel spin ik draden.
Spin mijn draden van vreugd.

(Iemand spreekt:)
Gegroet ons goedgunstige geesten.
Elven, reuzen en dwergen!
Voormoeders, voorvaders!

(Gesproken door aanwezigen om de beurt:)
Nehalennia, Baduhenna
Saxnôt, Irmin
Frey en Freya
Donar en Sif
Wodan en Frigga
Njord en Nerthus

(Allen zingen gezamenlijk:)

Mannaz  -  Ignuz  -  Jera


(Iemand spreekt:)
Zegen onze inzet
Heilig helende handen
Wensend wekken wij een web
wijden deze draden en wapens

(Allen zingen gezamenlijk:)

Thurisaz  -  Ehwaz  -  Dagaz


(Allen spreken gezamenlijk:)
Wensend wekken wij wind:
laat vrijheid en vrede waaien.
Wensend wekken wij water:
laat vrijheid en vrede vloeien.
Wensend wekken wij aarde:
laat vrijheid en vrede kiemen.
Wensend wekken wij vuur:
laat vrijheid en vrede vlammen.

Vrij van hoop op succes, vrij van angst om te falen
voeden wij samen de Vlam voor Vrede,
voeden wij samen vrijheid en veiligheid.

(Allen zingen gezamenlijk:)

Wunjo  -  Gebo  -  Othila


Vervolgens spraken we met de hele groep om de beurt een stukje tekst, geïnspireerd op een beginselverklaring uit het boek Uit de puinhopen, een nieuwe politiek in een tijd van crisis. Hierbij kwamen verschillende facetten van de maatschappij aan de orde waarbij we uitspraken dat we hier graag een open, respectvolle, vrije, toegankelijke, eerlijk verdeelde, veilige maatschappij wensten te zien waar iedereen trots op zou kun­nen zijn. Na deze teksten zongen we gezamenlijk deze runen:

Wunjo  -  Gebo  -  Othila


(Iemand spreekt:)
Met elke ademtocht hernieuwen
we de band met al wat leeft.
Moge ons denken en doen
een liefdevolle bijdrage leveren
aan komende kinderen en kindskinderen.

(Allen zingen gezamenlijk 3X:)
Luid klinkt ons lied voor het land!
Hand in hand in harmonie.

Tekst: Frigga Asraaf     


Met het laatste deel van dit ritueel, ging het hierboven afgebeelde koord van de Vlam voor Vrede, de hele kring door, zodat we met dit koord een kring vormden. Na afloop van het ritueel werd dit koord in stukjes geknipt en kregen we ieder een deel. Ik legde een knoop in beidde uiteinden tegen het rafelen en om de energie die erin zat vast te houden, en maakte er een polsbandje van.
Zoals je ziet werden gedurende dit ritueel alle runen gezongen.
Dit was echt heel fijn om te doen. Frigga heeft ze heel bewust op deze manier bij elkaar geplaatst, uit de in dit ritueel geplaatste runen combinaties kan je allemaal betekenissen halen die met de Vlam voor Vrede te maken hebben.
We aten en dronken nog even wat terwijl we gezellig nog even napraten, waarmee er langzaam aan een einde kwam aan deze mooie middag!

De laatste actualiteiten rond de Vlam voor Vrede vindt je op Facebook - Vlam voor Vrede en meer uitgebreidde informatie, zoals rituelen en trancereizen, vindt je op de website van www.hetrad.nl.

Martin Roek      An Ye Harm None

Geschreven door Martin Roek - Update op 20 Oktober 2019

"Wanneer het niemand schaadt, doe wat je wilt" houdt in dat je anderen ook vrij laat te zijn wie ze zijn, dat andere ook vrij zijn te doen wat ze werkelijk willen. Dat geeft vaak toch wel de nodige problemen....